Samen met Chloé van Circus Marcel, leren we de trapeze beter kennen! Als ervaren docente Trapeze (ze geeft ook les in Doornik en Brussel) leert ze ons aan hoe we ons op de trapeze als een echte acrobaat kunnen tonen!

Deze lessen spitsen enkel toe op trapeze-fix. Er zullen dus geen andere circustechnieken aan bod komen.

🎪 Trapeze: vanaf 3de leerjaar en volwassenen 🎪

Hoe de trapezelessen praktisch georganiseerd zullen worden is nog niet  helemaal rond. Begin augustus volgt meer informatie. 

Wanneer: Vrijdag 

Start lessen: 6 oktober ’23

Locatie:  Mierenzwembad, Domein Heynsdaele

225€ voor kind* of volwassene