De vliegende mier wil een plek bieden aan iedereen die met circus wil bezig zijn.

Om dit voor iedereen mogelijk te maken zetten we in op wijkgericht werken, communicatie op maat, laagdrempeligheid en een gediversifieerd prijzenbeleid.

 

Iedereen is welkom om mee te vliegen!

Omdat iedereen recht heeft op leuke vrijetijdsbesteding
Omdat participatie voor iedereen is
Omdat iedereen zijn talenten mag ontdekken en ontplooien
Omdat we geloven in de verbindende kracht van circus
Omdat we graag dromen

Circusschool De Vliegende Mier biedt circuslessen aan in Ronse, voor kinderen vanaf 3 jaar.

Hieronder is een overzicht te vinden van de lessen die we voor het circusjaar 2018-2019
aanbieden:

Circomotoriek:

Samen verkennen we de beginselen van circustechnieken. Acrobatie staat centraal en we werken met “echt” circusmateriaal (flowerstick, reuzenbal, ton, rola bola,...). Regelmatig doen we oefeningen zonder materiaal: kruipen, sluipen, rollen en zelfs vliegen door de lucht. De bewegingsfilosofie van Veronica Sherborne wordt gebruikt als uitgangspunt.

Er is een lessenreeks met ouders en een lessenreeks zonder ouders.

Voor de lessenreeks met de ouders neem je als ouder elke les deel samen met je kind. Bij de lessenreeks zonder ouder krijg je de kans om halverwege een les samen met je kind deel te nemen.

 

Voor kinderen van 3 jaar tot 6 jaar. (geboren in 2015, 2014, 2013)

 

Wekelijks op woensdag. De 10 lessen van het najaar 2018 zijn afgelopen. Terug kans op inschrijven vanaf 29 december 2018.

 

De lessen starten begin januari 2019! 
Meer info vanaf 29 december 2018 hier op deze website.

Multicircus:

In de multicircusles ontdekken we een mix van alle circustechnieken: acrobatie, steltlopen, éénwieleren, ballopen, tonlopen, rola bola, koorddansen, jongleren met sjaaltjes en balletjes, bordjes draaien, flowerstick, diabolo,…

De kinderen krijgen de kans om op eigen niveau circustrucs te verkennen en in te oefenen.

Als ouder krijg je de kans om je kind regelmatig aan het werk te zien tijdens 1 van de open lesmomenten.

 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. (geboren in 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006)

 

Wekelijks op vrijdag van 16u00 tot 17u30 voor kinderen van 6-7 jaar

Wekelijks op vrijdag van 17u30 tot 19u voor kinderen van 8 tot 12 jaar

 

De lessen starten op vrijdag 5 oktober 2018 en eindigen eind mei 2019

Kostprijs voor een ritje met de vliegende mier?

Ga naar 'inschrijven'

We vinden dat iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen aan onze circuslessen.

De deelnameprijs is afhankelijk van het (gezamenlijk) belastbaar inkomen. Hiervoor vragen we je bij inschrijving het meest recente aanslagbiljet van de belastingen.

 

Op deze manier bieden we 3 prijscategorieën aan:

 

Circomotoriek (1u)

module van 10 lessen

Multicircus (1,5u)

volledig jaar

27 lessen

meer dan 40.000 €

meer dan 26.000 €

minder dan 26.000 €

75 €/10 lessen

7,50€/les

60 €/10 lessen

6,50€/les

40 €/10 lessen

4,00€/les

195€/jaar

7,22€/les

145 €/jaar

5,37€/les

85 €/jaar

3,15€/les

Voor de kleuterles met ouders vragen we 30€ extra/ouder. Dit omwille van de verzekering.

We begrijpen dat het niet altijd haalbaar is om het lesgeld in 1 keer te betalen. Wil je dit graag in kleinere delen betalen, dan kan je dit zeker vragen!

Heb je recht op het omniostatuut, neem dan contact op met ons.
Heb je recht op een verminderd tarief? Hiervoor vragen we je bij inschrijving het meest recente aanslagbiljet van de belastingen. 

 

Wil je graag inschrijven?

Dit kan vanaf 15 augustus 2018 door een mailtje te sturen naar circusmier@gmail.com of bel naar 0485 31 11 82.
Rekeningnummer om jouw inschrijvingsgeld over te schrijven: BE45 8916 0408 5189

 

Wil je naar de circusles?

 

De lessen op woensdag voor kleuters en de lessen op vrijdag voor oudere kinderen gaan door in de Sportdienst 't Rosco,  Leuzesesteenweg  241, 9600 Ronse

Wil je meer info?

mail  naar circusmier@gmail.com
of bel naar 0485 31 11 82.

Wil je ons graag steunen?

We zijn een startend initiatief en kunnen jouw steun zeker gebruiken!

Vind je het belangrijk dat er ook in Ronse aan circus kan gedaan worden?

Wil je graag een kind de kans geven om zijn circustalenten te ontdekken?

Dat kan door een gift te doen via volgend rekeningnummer BE45 8916 0408 5189 met vermelding 'steun voor een circusmier'.

Let wel op want misschien wordt je voor jouw gift op een leuke manier verrast...

 

webdesign door HOUCKOV. Problemen met deze site? contacteer webmaster@circusmier

:

Ronse stad met uitzicht
Ronse stad met uitzicht